Ernesto P. Santiago PDF Print E-mail

 

tutubing karayom...
sa ilalim ng dahon, 
manipis na buwan

damselfly...
beneath the  leaf,
a thin moon


walang 
mapuntahan— ang lumang gitara,
at awit ng ulan
 
nowhere
to go— the old guitar,
and rain song
nakakahilong bagsak...
mula sa gayong alaala,
ang hininga ng skier                                         

dizzying fall...
from such memory,
the skier’s breath


unang sinag  
ng araw, hamog
sa damo 
 
first rays
of the sun, dew on
the grass

mga alitaptap
... ang mga may dala ng liwanag 
tumigil agad-agad!  
 
fireflies
... the light bearers
stop so soon!Ernesto P. Santiago is a Filipino who resides in Athens, Greece.